Veloce Vertalingen

Veloce Vertalingen verzorgt vertalingen vanuit en naar het Italiaans en wordt geleid door Anke Jansen. Zij heeft Italiaanse Taal- en Letterkunde aan de Universiteit van Leiden gestudeerd.

Na haar studie heeft zij elf jaar lang een marketingfunctie bekleed bij een Italiaanse semi-overheidsinstelling (ICE-Italiaans Instituut voor Buitenlandse Handel), die de commerciële belangen van Italiaanse exporteurs behartigt. Door het dagelijks mondelinge en schriftelijke contact met Italië heeft zij haar kennis van de Italiaanse taal kunnen verdiepen.

In 1989 werd zij door de Arrondissementsrechtbank te Den Haag beëdigd als vertaalster Italiaans-Nederlands.

Sinds begin 1999 is zij fulltime werkzaam als beëdigd freelance vertaalster.

Veloce Vertalingen staat voor snelle, verzorgde en accurate vertalingen voor bedrijven, uitgevers en particulieren.

 

Veloce Vertalingen is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28114360.
Anke Jansen is ingeschreven bij het Register beëdigde tolken en vertalers onder nummer 2370.
Zij is lid van het NGTV (Nederlands Genootschap Tolken en Vertalers) en aangesloten bij het NVI (Netwerk Vertalers Italiaans).
Op alle diensten van Veloce Vertalingen zijn de Algemene Voorwaarden van het Nederlands Genootschap van Tolken en Vertalers van toepassing.