Vertalingen

Veloce Vertalingen heeft ruime ervaring in het vertalen van allerlei teksten, maar is met name gespecialiseerd in het vertalen van juridische, zakelijke en agrarische teksten. Daarnaast behoort ook het vertalen van jeugdliteratuur tot de werkzaamheden.

Tevens verzorgt Veloce Vertalingen beëdigde vertalingen.
Een beëdigde vertaling wordt uitgevoerd door een beëdigd vertaler. De vertaling is voorzien van een handtekening, een stempel en een verklaring dat de vertaling een waarheidsgetrouwe weergave is van de originele tekst en naar eer en geweten is gemaakt. De vertaler is door de arrondissementsrechtbank bevoegd verklaard om documenten te vertalen die u aan een officiële instantie moet overleggen, zoals bijvoorbeeld geboortebewijzen, rijbewijzen en diploma’s.

Bij het vertalen van juridische teksten werkt Veloce Vertalingen samen met een zogenaamde ‘vakscreener’ (iemand met een juridische achtergrond), zodat u verzekerd bent van een correcte juridische tekst met de juiste terminologie.

Teksten die vanuit het Nederlands naar het Italiaans vertaald worden, worden altijd gecontroleerd door een ‘native speaker’, dat wil zeggen iemand met Italiaans als moedertaal.

Enkele voorbeelden van vertaalde teksten:

 • (overname-/arbeids-)contracten
 • volmachten
 • (koop-/huur-)overeenkomsten
 • intentieverklaringen
 • audit reports
 • faillietverklaringen + verweerschriften
 • processen-verbaal
 • persberichten
 • rijbewijzen
 • geboortebewijzen
 • diploma’s
 • bedrijfsprofielen
 • productomschrijvingen van promotionele en huishoudelijke artikelen
 • gebruiksaanwijzingen
 • wijnoogstgegevens
 • productomschrijvingen van agrarische producten
 • kinderboeken
 • dierenatlas